Psykoterapi för dig!

Jag känner verklig inspiration och sann glädje i mitt arbete, när jag möter människor som förändras och hittar nya vägar i livet. Att få ta del av varje människas unika livshistoria som ibland innehåller svåra trauman är en ynnest. Att få lära känna människor på djupet är en gåva.

Det är det här som är drivkraften i mitt arbete som psykoterapeut.