Om mig

Beteendevetare/ Legitimerad Psykoterapeut

Utbildningar: Beteendevetare på Örebro Universitet. Psykoterapi steg 1, Linköpings Universitet. Psykoterapi steg 2 på Skandinaviens Akademin för Psykoterapiutveckling i Stockholm.

Övriga utbildningar och kurser: Psykodramautbildning 2 år, Gestaltterapi grundutbildning, Rosenterapi 3 år, Egenterapi  minst 500 timmar, Handledning minst 300 tim. Fortbildningar inom missbruk och samtalsmetodik. Specialutbildning för kognitiva funktionsnedsättningar. Pedagogiska utbildningar inom autismspektrumområdet med diagnoser såsom ADHD, ADD och Asperger syndrom.

Under hela mitt arbetsliv har jag arbetat med människor. Efter min fritidsledarutbildning arbetade jag med med barn och ungdomar på skolor och fritidsgårdar. Personlig assistans, hemtjänst- och äldreomsorg är ytterligare områden. De senaste 20 åren har jag arbetat inom det terapeutiska området, såsom inom öppenvård psykiatri, behandlingshem ungdom/vuxen psykiatri/missbruk, chef LSS-boende, föreståndare utslussboende psykiatri/missbruk. Har även haft familjehem för ungdomar och vuxna med missbruk/psykiatri och sociala problem. Samt jag har även tagit emot flyktingbarn i mitt hem.

Idag arbetar jag som psykoterapeut på HVB-hem psykiatri/missbruk samt i egen regi med psykoterapi, handledning och konsultverksamhet.